حدیث از امیر مومنان حضرت علی (ع)

امام علی ( ع ) : شما را چه شده است که با بدست آوردن متاعی اندک از دنیا شادمان می گردید و از ثواب آخرت که از دست می دهید اندوهناک نمی شوید اما با از دست دادن چیزی اندک از تعلقات دنیوی به طوری مضطرب می شوید که آثار پشیمانی آن در چهره تان آشکار می گردد گویا این دنیا محل زندگی جاودان شماست و وسایل آن برای همیشه از آن شماست در بی اعتنایی به آخرت و دوستی دنیا یکدل شده اید وهر یک از شما دین را فقط بر سر زبان می آورید و از این کار خشنودید .

نهج البلاغه خطبه 113

/ 0 نظر / 19 بازدید