آدم هایی هستند که...

 آدم هایی هستند که:


هروقت ازشون بپرسی چطوری؟می گن خوبم

وقتی می بینن
یه گنجشک داره رو زمین دنبال غذا می گرده  راهشون رو کج می کنن از یه طرف دیگه می رن که اون نپره .
 
اگه یخ ام بزنن، دست تو ول نمی کنن بزارن تو جیبشون.

 
آدمایی که از بغل کردن بیشتر آرامش می گیرن تا از چیزدیگه .
 
همونایین که براتون حاضرن هرکاری بکنن.

 
اینا فرشته. !! هستن همینهاهستند که دنیا را جای بهتری می کنند.

 
مثل اون راننده تاکسیای که حتی اگر در ماشین شو محکم ببندیبلند می گه: روز خوبی داشته باشی.
 
 
آدمهایی که توی اتوبوس وقتی تصادفی چشم در چشمشان می شوی، دستپاچه رو برنمیگردانند، لبخند می زنند و هنوز نگاهت می کنند.

 
آدمهایی که حواسشان به بچه های خسته ی توی مترو هست،بهشان جا می دهند، گاهی بغلشان می کنند.

 
دوست هایی که بدون مناسبت کادو می خرند،... مثلا می گویند این شال پشت ویترین انگار مال تو بود. یا گاهی دفتریادداشتی،نشان کتابی، پیکسلی.

 
آدمهایی که از سر چهار راه، نرگس نوبرانه می خرند وبا گل می روند خانه.

 
آدمهای پیامکهای آخر شب، که یادشان نمی رود گاهی قبل از خواب، به دوستانشان یادآوری کنند که چه عزیزند، آدمهای پیامکهای پُر مهربی بهانه، حتی اگر با آن ها بدخلقی و بی حوصلگی کرده باشی.

 
آدمهایی که هر چند وقت یک بار ایمیل پرمحبتی می زنندکه مثلا تو را می خوانم وبعد از هر یادداشت غمگین، خطهایی می نویسند که یعنی، هستند کسانی که غم هیچ کس را تاب نمی آوردند.

 
آدمهایی که اگر توی کلاس تازه وارد باشی، زود صندلی  کنارشان را با لبخند تعارف می کنند که غریبگی نکنی.
 
آدمهایی که خنده را از دنیا دریغ نمی کنند، توی پیاده رو بستنی چوبی لیس می زنند و روی جدول لی لی می کنند.
 
همینها هستند که دنیا را جای بهتری می کنند برای زندگی کردن مثل دوستی که همیشه موقع دست دادن خداحافظی، آن لحظهی قبل از رها کردن دست، با نوک انگشتهاش به دستهایت یک فشار کوچک می ده، چیزی شبیه یک بوسه.
  
وقتی از کنارشون رد می شی بوی عطرشون تو هوا مونده
 
وقتی باهاشون دست می دی دستت بوی عطرشونو گرفته
.

 
وقتی بارون می یاد دستاشون رو به آسمونه.

 
وقتی بهشون زنگ می زنی حتی وقتی که تازه خوابیدن باخوشرویی جواب می دن و می گن خوب شد زنگ زدی باید بلند می شدم.
 
وقتی یه بچه می بینن سرشار از شورو شوق می شن و باهاش مشغول به  بازیکردن می شن
 
آره همین ها هستند که هم دنیا رو زیبا می کنن هم زندگی رولذت بخش تر ....

/ 1 نظر / 25 بازدید
زهرا

من یکی از همان بنده خدایی ام که با هجوم مشکلات و تنهایی اما لبخند از لبم نمی ره و همیشه در پیاده رو و یا مترو سیب گاز می زنم.